فروش با تخفیف
5%
کباب لقمه  70% گوشت ب.آ (400 گرم)
کباب لقمه 70% گوشت ب.آ (400 گرم)
50,350 تومان 53,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
همبرگر 90%  ب.آ (400 گرم)
همبرگر 90% ب.آ (400 گرم)
65,550 تومان 69,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
72,556 تومان 74,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
31,500 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
24,130 تومان 25,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
استيک برگر95%  202  (500 گرم)
استيک برگر95% 202 (500 گرم)
78,085 تومان 80,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کباب لقمه70% مام9عددي
کباب لقمه70% مام9عددي
45,590 تومان 47,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
همبرگر 60% مام
همبرگر 60% مام
51,895 تومان 53,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
همبرگر مام 30% معمولي 5عدد
همبرگر مام 30% معمولي 5عدد
24,990 تومان 25,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
همبرگر 60%  گوشت ب.آ (500 گرم)
همبرگر 60% گوشت ب.آ (500 گرم)
23,086 تومان 23,800 تومان
ناموجود
لقمه برگر 30% طوطيا (500 گرم)
ناموجود
ناموجود
همبرگر هلندي کاله(5 عددي)
ناموجود
همبرگر 95% گوشت مام
ناموجود
همبرگرماسل 30%
همبرگرماسل 30%