فروش با تخفیف
10%
همبرگر 60%  گوشت ب.آ (500 گرم)
همبرگر 60% گوشت ب.آ (500 گرم)
52,200 تومان 58,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
استيک برگر95%  202  (500 گرم)
استيک برگر95% 202 (500 گرم)
78,085 تومان 80,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
22,950 تومان 27,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
29,750 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
72,556 تومان 74,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
همبرگر 90%  ب.آ (400 گرم)
همبرگر 90% ب.آ (400 گرم)
62,100 تومان 69,000 تومان
ناموجود
همبرگرماسل 30%
همبرگرماسل 30%
 
ناموجود
همبرگر مام 30% معمولي 5عدد
ناموجود
همبرگر 60% مام
همبرگر 60% مام
 
ناموجود
کباب لقمه70% مام9عددي
ناموجود
همبرگر 95% گوشت مام
ناموجود
همبرگر هلندي کاله(5 عددي)
ناموجود
ناموجود
لقمه برگر 30% طوطيا (500 گرم)