فروش با تخفیف
2%
خوراک مرغ  آماده يک و يک(285 گرم)
خوراک مرغ آماده يک و يک(285 گرم)
29,302 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
خورش فسنجان يک و يک (315 گرم)
خورش فسنجان يک و يک (315 گرم)
37,830 تومان 39,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک(315 گرم)
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک(315 گرم)
19,885 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
37,240 تومان 38,000 تومان