فروش با تخفیف
3%
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
41,613 تومان 42,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش فسنجان هاني220گ
خورش فسنجان هاني220گ
43,904 تومان 44,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش قيمه هاني285گ
خورش قيمه هاني285گ
41,650 تومان 42,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک (285 گرم)
فروش با تخفیف
2%
جوجه غوره بادمجان هاني(350گ)
جوجه غوره بادمجان هاني(350گ)
39,984 تومان 40,800 تومان
ناموجود
خورش فسنجان يک و يک (315 گرم)