فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
34,300 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
ناموجود
سالاد الويه شامانا( 200 گرم)
ناموجود
سالاد سزار ديلي (520 گرم)
ناموجود
سالاد کينوا ديلي (600 گرم)
ناموجود
سالاد فصل ديلي (650 گرم)