فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
26,880 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
13,440 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
26,880 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
13,440 تومان 14,000 تومان
ناموجود
سالاد فصل ديلي (650 گرم)
ناموجود
سالاد کينوا ديلي (600 گرم)
ناموجود
سالاد سزار ديلي (520 گرم)
ناموجود
سالاد الويه شامانا( 200 گرم)