فروش با تخفیف
5%
نوداليت سبزيجات (75 گرم)
نوداليت سبزيجات (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت گوشت (75 گرم)
نوداليت گوشت (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت مرغ(75گرم)
نوداليت مرغ(75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت ماسالا(75 گرم)
نوداليت ماسالا(75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت قارچ(75گرم)
نوداليت قارچ(75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت زعفراني (75گرم)
نوداليت زعفراني (75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت سبوسدار سبزيجات (75 گرم)
فروش با تخفیف
5%
نوداليت سبوسدار گوشت (75 گرم)
نوداليت سبوسدار گوشت (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت سبوسدار مرغ (75 گرم)
نوداليت سبوسدار مرغ (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
ناموجود
نوداليت باربيکيو (75 گرم)