فروش با تخفیف
10%
فلافل مام (هرکيلو)
فلافل مام (هرکيلو)
45,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
فيله مرغ سوخاري  پمينا کاله (400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
فلافل پنيري پمينا  کاله( 330 گرم )
فروش با تخفیف
50%
فلافل  پوژن(1کيلويي)
فلافل پوژن(1کيلويي)
29,250 تومان 58,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
58,400 تومان 73,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ناگت گوشت پمينا (300 گرم)
ناگت گوشت پمينا (300 گرم)
31,350 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو ميرزا قاسمي دلپذير(482 گرم)
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
76,000 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
49,000 تومان 54,200 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو کشک بادمجان دلپذير (482 گرم)
فروش با تخفیف
5%
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
22,800 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
کباب ترکي گوشت و مرغ پمينا کاله (400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
آش رشته دلپذير(482 گرم)
آش رشته دلپذير(482 گرم)
17,945 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
آش جو دلپذير(482 گرم)
آش جو دلپذير(482 گرم)
16,975 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
فلافل ب.آ ( 450 گرم)
فلافل ب.آ ( 450 گرم)
29,532 تومان 32,100 تومان
فروش با تخفیف
5%
پياز داغ طلايي اليت (250 گرم)
پياز داغ طلايي اليت (250 گرم)
42,750 تومان 45,000 تومان
ناموجود
فلافل پويان ( 900 گرم)
ناموجود
ناگت مرغ و پنير ب.آ (250 گرم)
ناموجود
فلافل مام (1000 گرم)
ناموجود
آش سبزي اليت(180گرم)
ناموجود
آش رشته اليت(180گرم)
ناموجود
آش جو اليت (180گرم)