فروش با تخفیف
5%
خامه پاکتي(200 ميل) پاک
خامه پاکتي(200 ميل) پاک
14,250 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خامه کاکائو مغزدار کاله(150گرم)
خامه کاکائو مغزدار کاله(150گرم)
11,270 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
خامه کاله  (1000 گرم)
خامه کاله (1000 گرم)
48,500 تومان 50,000 تومان
خامه پاکتي کاله (200 ميل)
خامه پاکتي کاله (200 ميل)
14,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خامه صباح (200 گرم)
خامه صباح (200 گرم)
13,720 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
خامه عسل گردو کاله (100 گرم)
خامه عسل گردو کاله (100 گرم)
6,930 تومان 7,000 تومان
ناموجود
خامه پاکتي پرسوکا (200 ميل)
ناموجود
خامه کم چرب ميهن(200ميل)
ناموجود
خامه ميامي ( 200 گرم)
ناموجود
خامه ميهن  200ميل
خامه ميهن 200ميل
 
ناموجود
خامه پگاه 200گرم
خامه پگاه 200گرم
 
ناموجود
خامه پگاه 250سي سي
ناموجود
خامه عسل کاله پاکتي 200ميل
ناموجود
خامه پگاه (200 ميل)
ناموجود
خامه طعم دار پاک100گرمي