فروش با تخفیف
10%
دوغ گازدار پونه و خيار فيروزکوه (شيشه 250 ميل)
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ نعنايي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ نعنايي ميهن(1.5 ليتر)
11,400 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
دوغ بينالود 4 ليتري
دوغ بينالود 4 ليتري
28,130 تومان 29,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بينالود1.5ليتري
دوغ بينالود1.5ليتري
12,825 تومان 13,500 تومان
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بالشتي بينالود900گرم
دوغ بالشتي بينالود900گرم
5,225 تومان 5,500 تومان
دوغ گازدار آبعلي300ميل
دوغ گازدار آبعلي300ميل
7,000 تومان
ناموجود
دوغ نعنايي خوشگوار(1 ليتر)
ناموجود
دوغ نعنايي قابوس(1.25ليتر)
ناموجود
دوغ سون کاله(500گرم)
ناموجود
دوغ کوهي ميهن(1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ ترش ميهن( 1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ ويتامين D  گدوک (1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ محلي مزرعه (1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ آبعلي گازدار(1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ گازدار آبعلي (1 ليتر)
ناموجود
دوغ 8 گياه عاليس( 1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ سون کاله (1.5ليتري)
ناموجود
دوغ پگاه گلپايگان2ليتر
ناموجود
دوغ ناري کفير کاله 1ليتري
ناموجود
دوغ گازدار عاليس (1.5 ليتر )
ناموجود
دوغ گرماديده گدوک (300 ميل)
ناموجود
دوغ سنتي گدوک (1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ گازدار کاله 1.5ليتري
ناموجود
دوغ نعنا عاليس (1.5 ليتر)
ناموجود
دوغ نعنايي چوپان( 1.5 ليتر)