فروش با تخفیف
3%
ساندويچ ژامبون مرغ با پنير کاپو
ساندويچ ژامبون مرغ با پنير کاپو
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
14,155 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
ساندويچ مرغ گريل کاپو
ساندويچ مرغ گريل کاپو
14,155 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
10,285 تومان 12,100 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس ساندويچ مهرام (300گرم)
سس ساندويچ مهرام (300گرم)
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس موشکي ساندويچ دلپذير310گرمي
سس موشکي ساندويچ دلپذير400گ
7,760 تومان 8,000 تومان