فروش با تخفیف
2%
سس بالزاميک دلپذير(540گرم)
سس بالزاميک دلپذير(540گرم)
13,230 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو ميرزاقاسمي دلپذير(482گ)
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
11,640 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس کچاپ موشکي دلپذير 712گرمي
سس کچاپ موشکي دلپذير 712گرمي
12,384 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
8,730 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
8,633 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
9,118 تومان 9,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونز چيلي دلپذير(450گرم)
سس مايونز چيلي دلپذير(450گرم)
10,185 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
9,651 تومان 9,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالادهزار جزيره دلپذير450گرم
سس سالادهزار جزيره دلپذير450گرم
9,651 تومان 9,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو سبزيجات دلپذير420گ
13,386 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو خوراک بادمجان دلپذير (410 گرم)
کنسرو خوراک بادمجان دلپذير (410 گرم)
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس مايونز دلپذير950گرمي
سس مايونز دلپذير950گرمي
19,008 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو لوبيا چيتي دلپذير420گ
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس سالاد رنچ دلپذير
سس سالاد رنچ دلپذير
10,486 تومان 10,700 تومان
ناموجود
سس سزار دلپذير(470گرم)
ناموجود
سس ليمو دلپذير(300گرم)
ناموجود
سس مايونز دلپذير1850گرمي
ناموجود
سس مايونز دلپذير460گرم
ناموجود
سس مايونز دلپذير(1900گرم)
ناموجود
سس مايونز دلپذير(1300 گرم)
ناموجود
سس مايونزموشکي دلپذير400گ
ناموجود
کنسرو عدسي دلپذير420گرمي
ناموجود
سس مايونزتکنفره دلپذير
ناموجود
سس تکنفره کچاب دلپذير
ناموجود
سس سير دلپذير(300گرم)
ناموجود
ناموجود
سس سالاد ليمو دلپذير(300گ)
ناموجود
سس سالاد ماست دلپذير450گ
ناموجود
سس سالاد سير دلپذير(300گرم)