فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره فرانسوي  رعنا
سس تکنفره فرانسوي رعنا
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره گوجه فرنگي رعنا
سس تکنفره کچاپ رعنا(تندوساده)
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرولوبياچيتي باقارچ رعنا400گ
8,550 تومان 9,000 تومان