فروش با تخفیف
2%
خامه کم چرب ميهن(200ميل)
خامه کم چرب ميهن(200ميل)
9,310 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن سيب(فروت لند-1ليتري)
آبميوه ميهن سيب(فروت لند-1ليتري)
17,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي سنتي خاکشير و تخم شربتي ميهن
فروش با تخفیف
1%
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
990 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوهان ميهن
بستني سوهان ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني پريما وانيلي ميهن
بستني پريما وانيلي ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال موزي ميهن
بستني هايپيرال موزي ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني عروسکي چارلي ميهن
بستني عروسکي چارلي ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سالار توت فرنگي ميهن
بستني سالار توت فرنگي ميهن
6,930 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شيري ميهن
بستني شيري ميهن
990 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني موزي ميهن(1ليتر)
بستني موزي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني توت فرنگي ميهن(1ليتر)
بستني توت فرنگي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن انگور قرمز(فروتلند)
آبميوه ميهن انگور قرمز(فروتلند)
13,600 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
کيک بستني ميهن
کيک بستني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني نون خامه اي ميهن
بستني نون خامه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن انبه(فروت لند-1ليتري)
18,700 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
پنير سفيدميهن520گ
پنير سفيدميهن520گ
18,240 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن هلو(فروت لند-1ليتري)
15,300 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن سيب(فروت لند-1ليتري)
10,200 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن گلابي(فروت لند-1ليتري)
13,600 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن سيب موز(فروت لند-1ليتري)
13,600 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خامه ميهن  200ميل
خامه ميهن 200ميل
9,800 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شيرميهن پرچرب1ليتري
شيرميهن پرچرب1ليتري
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شيرميهن1.5%چربي1ليتري
شيرميهن کم چرب(1ل)
9,215 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن انار(فروت لند-1ليتري)
21,250 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آبميوه ميهن آلبالو(فروت لند-1ليتري)
15,300 تومان 18,000 تومان
بستني ويفرنا ميهن
بستني ويفرنا ميهن
2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني معجون ميهن
بستني معجون ميهن(پريما)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
شيرکاکائو ميهن200سي سي
شيرکاکائو ميهن200سي سي
2,400 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوتمک ميهن
بستني سوتمک ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شيرتوت فرنگي ميهن200سي سي
شيرتوت فرنگي ميهن200سي سي
2,450 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
شيرعسل cc200 ميهن
شيرعسل cc200 ميهن
2,450 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
شير پرچرب ميهن(200 ميل)
شير پرچرب ميهن(200 ميل)
2,450 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
0%
بستني کيم شيري ميهن
بستني شيري شکلات ميهن
1,990 تومان 2,000 تومان