فروش با تخفیف
6%
پنير سفيد پگاه(450 گرم)
پنير سفيد پگاه(450 گرم)
9,964 تومان 10,600 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کم چرب پگاه( 700 گرم)
ماست کم چرب پگاه( 700 گرم)
6,014 تومان 6,200 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
16,335 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
خامه پگاه 200گرم
خامه پگاه 200گرم
8,330 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست پرچرب پگاه (700 گرم)
ماست پرچرب پگاه (700 گرم)
6,566 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
1%
شير پرچرب پگاه بطري (1 ليتر)
شير پرچرب پگاه بطري (1 ليتر)
6,435 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
شيرکم چرب  پگاه( 1ليتر)
شيرکم چرب پگاه( 1ليتر)
8,740 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کشک پگاه (450گرمي)
کشک پگاه (450گرمي)
9,025 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
پنير دانمارکي پگاه520گرم
پنير دانمارکي پگاه520گرم
18,430 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
شير پرچرب فرادما پگاه(1ليتري)
شير پرچرب فرادما پگاه(1ليتري)
9,200 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
17,721 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
شير کم چرب پگاه(بطري1ليتر)
6,138 تومان 6,200 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنير لبنه پگاه(200گرم)
پنير لبنه پگاه(200گرم)
8,820 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
شيرکاکائو پگاه (1ليتر)
شيرکاکائو پگاه (1ليتر)
11,280 تومان 12,000 تومان
ناموجود
پنير سفيد فتا پگاه(520گرم)
ناموجود
شيرکاکائو پگاه(946cc) پت
ناموجود
پنير شهري پگاه(300گرم)
ناموجود
شيرنيم چرب پگاه(شيشه500ميل)
ناموجود
ماست پگاه اعيوني(2کيلويي)
ناموجود
ماست موسير پگاه 250 گرمي
ناموجود
دوغ پگاه گلپايگان2ليتر
ناموجود
خامه پگاه 250سي سي